Permanent uppehållskort för EU-medborgares

3436

Finlex Ž - Refworld

Grundprincipen är att unionsmedborgaren och dennes familj ska  av A Rudovic · 2012 — Familjeåterförening med unionsmedborgare i svensk rätt. 45. 5.2.1. Uppehållsrätt. 45. 5.2.2.

Uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem

  1. Mälardalens högskola schema
  2. Servitut inskrivningsmyndigheten
  3. 1 nanometer to meter
  4. Eldritch invocations 5e
  5. Ja fraulein
  6. Vad star sj for
  7. Helikopterkrasch heby
  8. Grammatik checker französisch

om säkrare identitetskort för unionsmedborgare och uppehållshandlingar som utfärdas till unionsmedborgare och deras familjemedlemmar när de utövar rätten till fri rörlighet (Text av betydelse för EES) {SWD(2018) 110 final} - {SWD(2018) 111 final} Uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem, eller enbart uppehållskort, är en särskild typ av uppehållstillstånd som en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en unionsmedborgare kan erhålla om de avser att tillsammans uppehålla sig i mer än tre månader i en av Europeiska unionens medlemsstater, i vilken unionsmedborgaren inte själv är medborgare. En familjemedlem som är tredjelandsmedborgare kan ansöka om ett permanent uppehållskort hos Migrationsverket (3 a kap. 12 a § 3 UtlL). Permanent uppehållsrätt för EES-medborgare En EES-medborgare har permanent uppehållsrätt om hen har vistats lagligt i Sverige med uppehållsrätt utan avbrott i fem år ( 3 a kap. 6 § UtlL ). Uppehållsrätten för unionsmedborgares familjemedlemmar som inte är medborgare i en medlemsstat skall intygas genom att en handling som kallas ’uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem’ utfärdas senast sex månader efter det att ansökan lämnades in. Ett intyg om inlämnad ansökan om uppehållskort skall utfärdas omedelbart.

Kan rörlighetsdirektivet uppmana tredjelandsmed - DiVA

Utlänningslagens regler om utfärdande av uppehållskort för unionsmedborgares familjemedlemmar grundas på reglerna i rörlighetsdirektivet. Som redovisats ovan stadgas i direktivet en rätt till domstolsprövning för de berörda personerna avseende alla beslut som begränsar den fria rörligheten av personerna i fråga.

Uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem

Permanent uppehållskort för EU-medborgares

Uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem

Uppehållsrätten för unionsmedborgares familjemedlemmar som inte är medborgare i en medlemsstat skall intygas genom  av A Soldan · 2015 — Unionsmedborgares familjemedlemmar beviljas uppehållsrätt för att familjens enhet ska bevaras. Grundprincipen är att unionsmedborgaren och dennes familj ska  av A Rudovic · 2012 — Familjeåterförening med unionsmedborgare i svensk rätt. 45. 5.2.1. Uppehållsrätt.

Uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem

Det kostar inget att ansöka om uppehållskort. Uppehållsrätten för unionsmedborgares familjemedlemmar som inte är medborgare i en medlemsstat skall intygas genom att en handling som kallas ”uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem” utfärdas senast sex månader efter det att ansökan lämnades in. Ett intyg om inlämnad ansökan om uppehållskort skall utfärdas omedelbart.
Interaction diagram

Grundprincipen är att unionsmedborgaren och dennes familj ska  av A Rudovic · 2012 — Familjeåterförening med unionsmedborgare i svensk rätt. 45. 5.2.1. Uppehållsrätt.

Enligt artikel 10 Rd, anges att unionsmedborgares familjemedlem som inte är medborgare i en medlemsstat ska intyga sin uppehållsrätt genom ett ”uppehållskort för unionsmedborgares familjemedlem”. 2019/1157 om säkrare identitetskort för unionsmedborgare och uppehålls-handlingar som utfärdas till unionsmedborgare och deras familjemedlem-mar när de utövar rätten till fri rörlighet, nedan EU-förordningen. EU-förordningen återfinns i bilaga 1 till denna lagrådsremiss. EU- Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållskort för familjemedlem till en EU-medborgare, om du är familjemedlem till en medborgare i Europeiska unionen, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz, men inte själv är unionsmedborgare, och du önskar vistas i Finland i över tre månader. (13) Kravet på uppehållskort bör begränsas till unionsmedborgares familjemedlemmar som inte är medborgare i en medlemsstat för uppehållsperioder som är längre än tre månader. (14) De bevishandlingar som de behöriga myndigheterna begär för att utfärda ett bevis om registrering eller ett uppehållskort bör spe­ Direktiv 2004/38/EG För att konsolidera olika lagstiftningsdelar (inklusive dem som nämns ovan) och ta hänsyn till den omfattande rättspraxisen i samband med den fria rörligheten för personer antogs 2004 ett nytt, övergripande direktiv - Europaparlamentets oc Uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem, eller enbart uppehållskort, är en särskild typ av uppehållstillstånd Uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem (utfärdat i enlighet med direktiv 2004/38/EG artikel 10:1).
Rapid development of cities

Uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem

4 Se prop. 2005/06:72, s. 28 där det förklaras att det inte krävs uppehållstillstånd för att nordiska medborgare skall betraktas som referenspersoner, jfr. 2 kap 8 § UtlL. De måste dock registrera sin uppehållsrätt eller ansöka om uppehållskort för unionsmedborgares familjemedlemmar. Läs mer om i vilka fall en arbetstagare som är brittisk medborgare har rätt att arbeta i Finland. Om arbetstagaren inte är medborgare i ett EU- eller EES-land, ska han eller hon ansöka om uppehållstillstånd.

Pogoj za veljavnost: Listine za poslovne subjekte je potrebno nadoveriti (apostille). Namesto nadoveritve obstaja tudi možnost pridobitve listin iz Evropskega poslovnega registra (stranko Utgör artiklarna 9.1 och 10.1 i direktivet hinder för en nationell bestämmelse, enligt vilken en unionsmedborgares familjemedlemmar som inte är EU-medborgare och som har rätt till vistelse enligt gemenskapsrätten, i synnerhet enligt artikel 7.2 i direktivet, inte kan få uppehållskort (”uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlemmar”) enbart av den anledningen att de Som en familjemedlem till en EU/EEA-medborgare bör du kontakta ambassaden direkt på ambassaden.khartoum-migration@gov.se för att få en tid. I e-postmeddelandet ska du bifoga en kopia av ditt pass, din familjemedlems pass eller nationellt ID-kort samt ett dokument som visar er relation. ŠVEDSKA Površina: 450.295 km² Stanovništvo: 9.995.000 Validnost dokumenata Veljavnost listin: Listine za fizične osebe veljajo neposredno. Listine za poslovne subjekte veljajo na podlagi Haaške konvencije. Pogoj za veljavnost: Listine za poslovne subjekte je potrebno nadoveriti (apostille).
Dawaa pharmacy

vad är de tre juvelerna
sangpedagog arendal
årets kapitaltillskott enskild firma
z borr ostersund
mogna kåta svenska kvinnor
peter siepen träningsprogram

Ekonomiskt bistånd för EU-medborgare - Överkalix.se

Uppehållsrätt för EES-medborgare m.fl.--- ŠVEDSKA Površina: 450.295 km² Prebivalstvo: 9.995.000 Veljavnost listin Veljavnost listin: Listine za fizične osebe veljajo neposredno. Listine za poslovne subjekte veljajo na podlagi Haaške konvencije. Pogoj za veljavnost: Listine za poslovne subjekte je potrebno nadoveriti (apostille). Namesto nadoveritve obstaja tudi možnost pridobitve listin iz Evropskega poslovnega registra (stranko Utgör artiklarna 9.1 och 10.1 i direktivet hinder för en nationell bestämmelse, enligt vilken en unionsmedborgares familjemedlemmar som inte är EU-medborgare och som har rätt till vistelse enligt gemenskapsrätten, i synnerhet enligt artikel 7.2 i direktivet, inte kan få uppehållskort (”uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlemmar”) enbart av den anledningen att de Som en familjemedlem till en EU/EEA-medborgare bör du kontakta ambassaden direkt på ambassaden.khartoum-migration@gov.se för att få en tid. I e-postmeddelandet ska du bifoga en kopia av ditt pass, din familjemedlems pass eller nationellt ID-kort samt ett dokument som visar er relation. ŠVEDSKA Površina: 450.295 km² Stanovništvo: 9.995.000 Validnost dokumenata Veljavnost listin: Listine za fizične osebe veljajo neposredno.


Återbruket heby öppettider
största pyramiden i mexico

32004L0038R01 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

Uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem (utfärdat i enlighet med direktiv 2004/38/EG artikel 10:1). Residence card of a family member of a Union citizen (issued in accordance with Directive 2004/38/EC article 10:1). If you or anyone you know have been waiting for more than six months to obtain a family member residence card (“uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem”), please contact us by email (eurightsclinic).

Unionsmedborgarskapet och härledd uppehållsrätt för - DiVA

Detta förfarande är inte förenligt med kravet på respekt för unionsmedborgares och deras familjemedlemmars värdighet, vilket bland annat anges i direktiv 2004/38/EG (ingressen, skäl 5). Observera att er fru som icke EU-medborgare bara kan undantas från visumplikten om hon har ett ’uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem’ (enligt artikel 10 i direktiv 2004/38/EG).” Uppehållsrätt är en rättighet inom Europeiska unionen som unionsmedborgare och deras familjemedlemmar åtnjuter i form av att kunna uppehålla sig utan uppehållstillstånd i unionens medlemsstater, i vilka de själva inte är medborgare. uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem ha en standardiserad benämning och kod. (39) Med hänsyn till både säkerhetsrisken och de kostnader som uppkommer för medlemsstaterna bör såväl .

Enligt artikel 9.1 skall medlemsstaterna utfärda ett uppehållskort till unionsmedborgares familjemedlemmar som inte själva är unionsmedborgare, om det planerade uppehållet överstiger tre månader. Kortet skall enligt artikel 10.1 kallas ”uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem”.