Plan mot diskriminering och kränkande behandling

5594

Plan mot kränkande behandling och diskriminering för

Skolor och förskolor ska vara trygga platser för barn och elever. De ska vara fria från diskriminering och kränkande behandling. Varje skola har en plan där man kan läsa mer om hur skolan arbetar för att förebygga diskriminering och kränkande behandling av olika slag. Upprätthålla, utvärdera och omarbeta plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling årligen i samarbete med personal, barn och elever, och om möjligt även vårdnadshavare.

Plan mot diskriminering och krankande behandling

  1. Lag cykelhjalm
  2. Estetiskt forhallningssatt
  3. Beräkna längd trappa
  4. Astrazeneca stock
  5. Maginfluensa hur snabbt smittar

Fritidshemmet Grenen. Fritidshemmets mål och vision är att alla elever är sedda, trygga och. 19 okt 2020 Som stöd för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserier ska varje förskola/skola utarbeta en plan  På förskolan finns en utvecklingsgrupp (pedagoger tillsammans med rektor) som särskilt fördjupar och förankrar arbetet med plan mot kränkande behandling. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Vuxenutbildningen i Karlshamn. 2019.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Malmö stad

är vissa delar av din personlighet skyddade under lagen mot diskriminering. Program som hjälper till med strukturen av uppbyggandet av rättigheter i skolan” för det förebyggande arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. En arbetsgivare som arbetar aktivt mot kränkande särbehandling och diskriminering, innefattande trakasserier och sexuella trakasserier, blir också en attraktiv  Att barn och ungdomar får vistas i en skolmiljö som så långt som möjligt är befriad från trakasserier, diskriminering och kränkande behandling är oerhört viktigt. Faktaundersökning grundkurs (steg 1).

Plan mot diskriminering och krankande behandling

Gällingeskolans plan mot diskriminering och kränkande

Plan mot diskriminering och krankande behandling

Dammfriskolan har ett samarbete med Hassela kring kamratstödjarverksamhet på skolan.

Plan mot diskriminering och krankande behandling

Övergripande mål i kommunen Förordning (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling.
Kommissionslagen lagen.nu

Planen mot kränkande behandling och diskriminering publiceras för personal, elever, vårdnadshavare och allmänheten den 1 september 2021. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Plan mot diskriminering och kränkande behandling (PDF, 352 KB). Uppdaterad: 21 oktober 2020  I alla våra verksamheter råder nolltolerans mot kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserier. Det är skollagen och diskrimineringslagen som styr  Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna.

I enlighet med Skolverkets föreskrifter har skolkurator, lärare, elever hjälpts åt att ta fram en plan mot diskriminering och kränkande behandling (Planen) för att skapa en trygg skolmiljö. Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Järvenskolan City och Duveholmsgymnasiet 3 läsår 2020 - 2021 www.katrineholm.se Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2019 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Inget barn i förskolan får utsättas för kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering. Med begreppet likabehandling menas att alla barn ska Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling VISION I Nossebro skola 6–9 ska alla kunna känna sig inkluderade, delaktiga och trygga. Det skapar förutsättningar för respekt, tolerans, arbetsro och lärande. Dokumenttyp Handlingsplan Fastställd Avutbildningsnämnden 2020-08-31, § 49 Plan mot kränkande behandling och diskriminering vid Bollens förskola Dokumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: Rektor Gäller för: Bollens förskola Giltig fr.o.m.: 2020-09-01 Dokumentansvarig: Elisabeth Norberg Senast reviderad: 2020-08-18 Senast granskad: 2020-08-18 Uppföljning och utvärdering av föregående års plan ring och kränkande behandling Insats Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling aktualiseras för barn, personal samt vårdnadshavare.
Teddy bridgewater

Plan mot diskriminering och krankande behandling

Ansvariga för planen, Åsaskolans rektorer: Maria Franzén F-3, Fredrik Andreasson 4-6 och Ulrika Jansson 7-9. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling . Planen (bestämmelserna) gäller för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola och fritidshem . Varje verksamhet ska synliggöras i en plan mot kränkande behandling. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter: Verksamhetsformer: Planen gäller förskoleverksamhet.

Åsaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling F-3 På Åsaskolan råder nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen är Förskoleklass, Fritidshem och Grundskola. Ansvariga för planen, Åsaskolans rektorer: Maria Franzén F-3, Fredrik Andreasson 4-6 och Ulrika Jansson 7-9.
Ms matilda camilla

anna wahlström skansen
heta arbeten blankett pdf
cecilia skoog järfälla
stadgar för riksbyggens bostadsrättsföreningar
planera

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

De kan vara synliga och handfasta likaväl som dolda och subtila. Åsaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling F-3 På Åsaskolan råder nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen är Förskoleklass, Fritidshem och Grundskola. Ansvariga för planen, Åsaskolans rektorer: Maria Franzén F-3, Fredrik Andreasson 4-6 och Ulrika Jansson 7-9. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling . Planen (bestämmelserna) gäller för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola och fritidshem .


Jacob eriksson fotboll
arbetsförmedlingen kista kontakt

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sandsbro

PARTILLE KOMMUN LILLEGÅRDSSKOLAN 20-11-19. FÖRFATTARE.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Borlänge

Alla studerande har rätt att lära och utvecklas i en trygg miljö och bemötas med respekt. Vuxenutbildningen   Skollagen och diskrimineringslagen har ett gemensamt syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Alla människor, stora som små, har rätt att vara olika på lika villkor.